Absyntapart Bogdan Jagusiak
ul. Bacciarellego 8F/10
51-649 Wrocław

Regulamin i protokół zdawczo odbiorczy apartamentu


Absyntapart - obiekt noclegowy świadczący usługi noclegowe na bazie krótkoterminowego wynajmu jednostek mieszkalnych działający pod nazwą Absyntapart Bogdan Jagusiak,
ul. Bacciarellego 8F/10, 51-649 Wrocław, NIP: 8980002347, REGON: 931511932.

Gość - osoba fizyczna, zameldowana w obiekcie noclegowym na okres czasu wynikający z dokonanej rezerwacji.

Zamawiający - osoba fizyczna lub osoba prawna lub jednostka samorządowa, rządowa, państwowa, naukowa, wojskowa lub inna nie posiadająca osobowości prawnej, która dokonuję Rezerwacji usług noclegowych w obiekciena rzecz Gości przy czym Zamawiający może być jednocześnie Gościem.

Rezerwacja – zamówienie usług noclegowych złożone bezpośrednio przez Gościa lub przez Zamawiającego na rzecz Gościa

Pokój
- pokój hotelowy lub apartament

Doba hotelowa
- jednostka czasu obejmująca 24 godz., na jaką wynajmowane są

Pokoje
- od godz. 15:00 w dniu przyjazdu i nie dłużej niż do godz. 11:00 w dniu wyjazdu.

Nocleg
- wynajem jednego lub wielu Pokoi na okres jednej bądź więcej Doby hotelowej.

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY APARTAMENTU

Zobowiązuję się do zgłoszenia ewentualnych zastrzeżeń co do stanu apartamentu, w ciągu godziny po uzyskaniu dostępu do Pokoju. W przypadku braku informacji, uznaje się, że pokój był zastany w stanie idealnym, bez żadnych widocznych uszkodzeń.

REGULAMIN

 1. Doba hotelowa trwa od godziny 15:00 do godziny 11:00

 2. Pokój można wynająć tylko po uregulowaniu całkowitej opłaty za pobyt.

 3. Gość musi mieś ukończone 18 lat.

 4. Zadatki oraz kwoty zapłacone za dobę w Pokoju nie podlegają zwrotowi.

 5. Organizacja imprez w Pokojach jest zabroniona.

 6. W Pokoju obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do 07:00 rano. Jeżeli zostanie ona

  naruszona, zostanie wezwana ochrona w celu interwencji.

 7. W przypadku interwencji Policji, Straży Miejskiej lub firmy ochroniarskiej Absyntapart ma

  prawo nałożyć na Gościa karę w wysokości 2000zł.

 8. Zakazuje się wprowadzania zwierząt domowych.

 1. W Pokoju obowiązuje zakaz palenia. W przypadku złamania zakazu Absyntapart ma prawo nałożyć na Gościa karę w wysokości 500zł.

 2. Gość wynajmujący Pokój ponosi materialną odpowiedzialność za uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń znajdujących się na jego wyposażeniu oraz na budynku, w którym znajduje się Pokój.

 3. Absyntapart zastrzega sobie prawo do zmiany Pokoju o podobnym standardzie lub na inną lokalizację (Stare Miasto, Centrum, Wierzbowa, Garbary, Ovo, Dąbrowskiego) w przypadku wystąpienia nagłych i nieprzewidzianych, niezależnych okoliczności.

 4. Absyntapart nie odpowiada za awarie i ich skutki niezależne od firmy.

 5. Absyntapart nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie rzeczy oraz przedmioty wartościowe

  pozostawione w Pokoju. Są one przechowywane TYLKO przez 14 dni. Nie ma możliwości

  ich wysyłki.

 6. Absyntapart zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia gościa, który znajduje się pod

  wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, jest agresywny w stosunku do

  pracowników, podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin.

 7. Po godzinie 22 w Pokoju nie mogą przebywać osoby niezameldowane lub więcej osób niż

  był na to przygotowany Pokój.

 8. W przypadku korzystania z prakingu w opcji z pilotem - za pilot parkingowy pobierana jest

  kaucja zwrotna w wysokości 100 PLN.

 9. Doba parkingowa trwa od 13:00 do 13:00 następnego dnia. Prosimy o parkowanie w

  wyznaczonym (wskazanym przez recepcję i widniejącym na otrzymanym pilocie) miejscu parkingowym. W przypadku zaparkowania samochodu w innym miejscu niż wskazany - Absyntapart ma prawo zatrzymać kaucję lub założyć blokadę na koła. Koszt zdjęcia blokady wynosi 500 zł. W przypadku, gdy ktoś stanął na wyznaczonym dla Gościa miejscu parkingowym, prosimy o niezwłoczny kontakt z recepcją.

 10. W przypadku korzystania z parkingu Absyntapart nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nałożenie blokady przez właścicieli miejsc parkingowych, jeśli Gość zaparkuje na miejscu innym niż wyznaczone.
 1. Gość wyraża zgodę na otrzymywanie na podany adres email karty meldunkowej online za pośrednictwem której przed przyjazem może się zameldować w zarezerwowanym Pokoju
 2. Gość wyraża zgodę na otrzymywanie za pośrednictwem wiadomości sms oraz email informacji związanej z pobytem - przed rozpoczęciem, w trakcie oraz po zakończeniu.
 3. Gość wyraża zgodę na otrzymywanie za pośrednictwem wiadomości sms i/lub informacji dostępowych do Pokoju zawierających adres, kod wejściowy i inne instrukcje umożliwiające realizację Noclegu. Dotyczy obiektów umożliwiających za pośrednictwem zamków kodowych.
 4. W przypadku kiedy parking jest w garażu podziemnym obowiązuje zakaz wjazdu samochodów z instalacją LPG, a wysokość pojazdu nie może przekraczać 2 metrów.

 5. W przypadku pokoi, do których dostęp jest za pośrednictwem kluczy - Gość ponosi odpowiedzialność za ich zgubienie. W przypadku zgubienia kluczy od Pokoju - Gość zobowiązany jest do pokrycia kosztów wymiany zamka w drzwiach. Koszt wymiany to 170zł - płatne w recepcji.

 6. Klucze lub karty kodowe do Pokoju należy zdać w recepcji do godziny 11:00 w dniu wymeldowania.

 7. W przypadku pokoi, do których dostęp jest za pośrednictwem kart kodowych obowiązuje kaucja zwrotna w wysokości 30 zł .

 8. Absyntapart ma prawo odmówić Gościowi usługi, jeśli nie dostosuje się do powyższego regulaminu.

 

RODO

Dane osobowe podane w trakcie procesu Rezerwacji - są chronione i przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 1. Administratorem danych osobowych Zamawiających i Gości jest Absyntapart Bogdan Jagusiak, ul. Bacciarellego 8F/10, 51-629 Wrocław, NIP: 8980002347. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000). Dane osobowe Zamawiających oraz Gości będą przetwarzane na potrzeby dokonania Rezerwacji, świadczenia usług, a także na potrzeby działań marketingowych, reklamowych Absyntapart po ew. wcześniejszym wyrażeniu zgody marketingowej.

 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest świadomie wyrażona zgoda Zamawiającego i Gościa – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

 3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do skorzystania z usług Absyntapart. Brak podania danych osobowych uniemożliwi dokonania Rezerwacji i zameldowanie.

 4. Przetwarzane będą następujące dane osobowe:
  - imię i nazwisko
  - adrese-mail;
  - numer telefonu;
  - numer karty płatniczej
  - numer dowodu osobistego lub paszportu
  - numer rachunku bankowego

 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres Noclegu, a także później w celach marketingowych - w przypadku osób, które wyrażą zgodę marketingową - za wyjątkiem sytuacji cofnięcia zgody przez Gościa lub Zamawiającego lub przez czas określony w przepisach prawa.

 6. Gościom i Zamawiającym, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu do organu nadzoru, jeśli dane są przetwarzane na podstawie zgody – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania - wszelkie czynności podjęte na podstawie udzielonej zgody pozostają legalne mimo jej późniejszego wycofania).

 7. Absyntapart informuje, że może odmówić usunięcia danych osobowych w szczególnie uzasadnionych przypadkach, np. gdy ciąży na nim obowiązek zatrzymania danych nałożony przez przepisy prawa polskiego lub unijnego lub wymaga tego konieczność ustalenia, dochodzenia lub obrony przysługujących mu roszczeń.

Dokonując Rezerwacji za pośrednictwem każdego z dostępnych kanałów przez który możliwe jest jej złożenie w Absyntapart – Zamawiający, Gość potwierdza, iż zapoznał się z ww. Protokołem zdawczo-odbiorczym, Regulaminem i RODO, akceptuje ich zapisy i nie zgłasza do nich żadnych zastrzeżen.

 

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, w zakresie odpowiadającym konfiguracji Twojej przeglądarki.